Elektroinštalácie

Elektroinštalácie
Elektroinštalácie
● Elektro rozvádzače

● Trafostanice

● Rozvody, zásuvky, vypínače

● Prekládky

Záložné zdroje UPS
Záložné zdroje UPS
● Profylaktické prehliadky, vybíjacie skúšky batérií, servisná zmluva

● Dodávka inštalácia, start up

● Náhradné diely, batérie

● Návrh, výpočet, projekcia

Motorgenerátory
Motorgenerátory
● Dodávka, inštalácia, start up

● Návrh, výpočet, projekcia

● Pavivové hospodárstvo

● Servisný program

● Náhradné diely

Požiarne systémy
Požiarne systémy
● SDP – nasávacie systémy

● EPS – Elektronická požiarna signalizácia

● Servisný program

● SHZ – samozhášací systém

Bezpečnostné systémy
Bezpečnostné systémy
● SKV – Systém kontroly vstupu

● PTV – Priemyselná televízia

● EZS – Zabezpečovací systém

● Turnikety

Servisná činnosť
Servisná činnosť
● 24/7, garancia nástupu na poruchu

● Servisná zmluva

● Pozáručný servis / náhradné diely

● Profylaktické prehliadky

LED osvetlenia
LED Osvetlenia
● Riešenia pre priemysel

● Riešenia pre obce a mestá

● Návrhy a výpočty

● Nemocnice, školy

Priemysel
Priemysel
● Energetické riešenia LED osvetlenia, záložné zdroje, priemyselné chladenie

● Výbušné prostredie

● Riešenia pre priemysel

Servisný program

Ostatné systémy
Ostatné systémy
● Štruktúrované kabeláže

● Audio / Video vrátnik

● Parkovací systém