Dezinfekcia ozónom

Dezinfekcia ozónom, Ozón

Máte záujem o dezinfekciu ozónom?

Ako to funguje

 
Dezinfekcia a čistenie ozónom je moderná, bezpečná metóda ničenia baktérií, vírusov (vrátane RNA vírusov do skupiny ktorých patrí Covid 19), plesní a zápachov. Ozón je najsilnejšie prírodné dezinfekčné činidlo. Ozón je plyn, ktorého molekuly sú niekoľko krát menšie ako molekuly aerosólu pri chemickom čistení. Jeho účinky sa prejavia aj na miestach, kde sa bežná chémia nedostane. Pri správne aplikácii ničí 99,9% baktérií a vírusov, ktoré môžu spôsobovať zdravotné problémy, problémy alergikov. Baktérie, vírusy a plesne sú po kontakte s ozónom úplne zneškodnené. Vyrába sa buď pomocou UV lámp, alebo elektrickými výbojmi. Efektívnejšie z hľadiska času je využitie korónových výbojov, kde dochádza k štiepeniu molekúl kyslíka na jednoatómové radikály, ktoré sa následne spájajú molekulou kyslíka a vzniku ozónu.

Ako prebieha dezinfekcia ozónom v byte?

Ozónový generátor umiestnime do dezinfikovaného priestoru. Z priestoru je potrebné odstrániť všetky zvieratá i rastliny. Podľa veľkosti dezinfikovaného priestoru (v m3) nastavíme potrebný čas na časovači prístroja max. do 120 minút pôsobenia. Po aplikácii počkáme 15 min a vyvetráme. Počas tejto doby je dôležité aby sa v danom priestore nenachádzali žiadne osoby, kvety ani žiadne domáce zvieratá.

Dezinfekcia ozónom