Dopyt na servis klimatizácie:

Servis klimatizácie

 
Servis klimatizácie už od 80€.

Servis klimatizačných zariadení aj v záruke aj od iných dodávateľov.

Servis klimatizácie, Klimatizácia - Parné čistenie
Servis klimatizácie

Pravidelnou údržbou klimatizácie predchádzate poruchám. Náš servisný technik u vás doma vykoná servis, posúdi stav vašej klimatizačnej jednotky a v prípade zistenia poruchy navrhne riešenie na jej opravu.

Po vyplnení formulára si s vami dohodneme termín realizácie servisu u vás doma v čase, ktorý vám bude vyhovovať.

U

Kontrola zariadenia

Vyčistenie filtrov a plastových krytov
Vyčistenie kondenzátora na vonkajšej jednotke
g
Kontrola elektrických prvkov
Kontrola tesnosti chladiaceho okruhu
Dezinfekcia vnútornej jednotky
Diagnostika v prípade závady
l
Nacenenie opravy v prípade poruchy

Prečo vykonávať servisnú prehliadku

  Pravidelný servis klimatizácie prispieva k predovšetkým k čistému a zdravotne nezávadnemu vzduchu vo vašej domácnosti, alebo kancelárii, k bezporuchovej prevádzke, predĺženiu životnosti a eliminácii neplánovaných porúch. Servis klimatizácie šetrí spotrebu energie a taktiež finančné prostriedky za neplánované havarijné opravy a prípadné škody na technológiách, či výpadkoch výroby. Základom servisnej činnosti sú hlavne pravidelné servisné prehliadky v zmysle doporučení výrobcov za splnenia všetkých legislatívnych predpisov podľa zákona č. 286/2009 Z.z a zákona č. 314/2012 Z.z.